Skip to content

Bibliography

Home: Stichting ZOHOCITIZENS Ondernemerscollectief. (2018, 6 april). Wat is ZOHO. Geraadpleegd op 10 december 2020, van https://zohorotterdam.nl/over-zoho/

Forming - Results - residences: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (z.d.). Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw | Bouwbesluit Online. Geraadpleegd op 25 januari 2021, van https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd4/afd4-4


Last update: January 26, 2021